Андрушківська громада

Житомирська область, Житомирський район

Усиновлення

Дата: 04.10.2022 09:15
Кількість переглядів: 261

Фото без опису

Усиновлення дитини

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду.

Шлях усиновлювача:

 1. Одержання консультації про усиновлення у службі у справах дітей.
 2. Збір документів.
 3. Подання до служби у справах дітей заяви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних документів.
 4. Обстеження представником служби у справах дітей умов проживання майбутніх кандидатів в усиновлювачі.
 5. Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.
 6. Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.
 7. Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.
 8. Знайомство та встановлення контакту з дитиною.
 9. Подання заяви про усиновлення дитини до служби (управління) у справах дітей.
 10. Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
 11. Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгляду питання усиновлення.
 12. Отримання рішення суду про усиновлення дитини.
 13. Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.
 14. Передача дитини усиновлювачам.
 15. Здійснення працівниками служби у справах дітей контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (щорічно протягом перших трьох років, в подальшому – один раз на три роки).

Стаємо кандидатом в усиновлювачі

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік в кандидати в усиновлювачі до служби у справах дітей. У разі, коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби  у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

1. Копія документа, що посвідчує особу;

2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);

3. Копія документу, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

4. Довідка про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

У разі коли усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

5. Копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

6. Висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

7. Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

8. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

9. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально.

Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 22-1 цього Порядку. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), дані паспорта громадянина України, номер телефону та адреса електронної пошти.

У разі коли один із подружжя не може особисто з’явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Копії документів, зазначених у підпунктах 1235 і 8 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявника не допускається. 

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявника не допускається. 

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини, для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. 

До заяви додаються такі документи:

 • копія  паспорта  або  іншого документа, що засвідчує особу.
 • копія свідоцтва про шлюб.
 • висновок про стан здоров'я заявника.
 • повна довідка  про  наявність  чи  відсутність  судимості.
 • копія  свідоцтва  про  народження  дитини.
 • письмова згода  батьків  дитини  на  усиновлення,  засвідчена нотаріусом,  або  згода  того  з подружжя,  дитину якого усиновлює інший з подружжя.
 • документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).

Служба у справах  дітей  протягом  10  робочих  днів  після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з'ясовує чи  згодна дитина на усиновлення, розглядає питання про доцільність усиновлення та  відповідність   його  інтересам  дитини  і  готує  проект відповідного висновку.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством. 

Після подання документів служба у справах дітей протягом 10 днів:

 • перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;
 • проводить бесіду з заявниками, роз’яснює їм права та обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновленення, порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;
 • відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;
 • розглядає можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний  висновок;
 • у разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.

Усиновлення під час війни: як допомогти дитині правильно (+корисні контакти)

Заклики до «негайного усиновлення» під час війни – це або кричуще невігластво, або свідоме шахрайство, вважають у Міністерстві соціальної політики України. Це стосується публікацій у ЗМІ та соцмережах щодо дітей, які втратили батьків або проживали в закладах інституційного догляду поряд із місцями активних бойових дій і були евакуйовані в більш безпечні регіони України та за кордон. Відомство застерігає від порушення прав дітей та поширення недостовірної інформації і роз’яснює, як допомогти дитині правильно.

Міністерство через свій ресурс звертається до всіх небайдужих громадян, організацій громадянського суспільства, міжнародних організацій з проханням не підігрувати шахраям, не піддаватись спекуляціям на емоціях та керуватись виключно кращими інтересами дитини, які забезпечуються чинними нормами законодавства, що регулюють питання усиновлення.

Основні моменти, які варто знати щодо національного усиновлення (усиновлення громадянами України).

Передусім необхідно вжити вичерпних заходів для реалізації права дитини на виховання батьками або іншими родичами. Це принципово важливо для забезпечення найкращих інтересів дитини.

Тому при розгляді питання про усиновлення служби у справах дітей:

• перевіряють всі обставини щодо батьків дитини,

• встановлюють, чи може бути дитина усиновлена,

• з’ясовують чи наявні у дитини інші родичі і чи можуть вони піклуватись про дитину,

• забезпечують пріоритетну можливість виховувати дитину родичам.

Під час воєнного стану не можна змінювати чи спрощувати процедуру усиновлення. В умовах, коли часто важко знайти документи, встановити реальну ситуацію з батьками дитини зростають ризики порушення її прав.

Тому, щоб уникнути помилок та забезпечити найкращі інтереси кожної дитини, надавати допомогу дітям, які опинились без батьків, необхідно з обов’язковим зверненням до спеціалістів – у служби у справах дітей.

Відповідно до Сімейного Кодексу України, усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, яке здійснюється на підставі рішення суду. Це єдина форма сімейного виховання, за якої дитина повністю втрачає зв’язки зі своєю біологічною сім’єю.

Тому заклики до «негайного усиновлення» – це або кричуще невігластво, або свідоме шахрайство. І в обох випадках ведуть до порушення прав дітей, а в окремих випадках – до додаткової травматизації дитини, торгівлі дітьми.

Звертаємо увагу, що за незаконну посередницьку діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян передбачена кримінальна відповідальність.

Також нагадуємо, що будь-яке фото чи відео із обличчям дитини, опубліковане без згоди її законних представників, є порушенням законодавства та права дитини на повагу до приватного і сімейного життя.

Якщо ви хочете усиновити дитину, просимо звернути увагу на ключові аспекти законодавства, яких потрібно неухильно дотримуватися:

• Яку дитину можна усиновити? Усиновити можна дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, дитину, нотаріальну згоду на усиновлення якої надали її батьки, і яка в обов’язковому порядку перебуває на обліку з усиновлення.

Цей облік ведуть служби у справах дітей та Національна соціальна сервісна служба. Діти, які сиротіють у зв’язку з воєнними діями, ще не перебувають на обліку з усиновлення. Отже, розпочати процедуру їх усиновлення наразі неможливо.

Якщо дитина має братів і сестер, їх заборонено роз’єднувати – діти повинні бути усиновлені разом в одну сім’ю.

• Хто може усиновити дитину? Переважне право на усиновлення дитини мають її родичі.

Особи, які хочуть усиновити дитину, повинні в обов’язковому порядку звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання.

Вони мають зібрати необхідні документи та пройти навчання, довести, що відповідають вимогам для усиновлення і стати на облік кандидатів в усиновлювачі (його також ведуть служби у справах дітей).

Тільки після цього можна розпочинати процедуру з усиновлення.

• Хто забезпечує усиновлення дітей? Служба у справах дітей надає офіційну інформацію про дитину, яка може бути усиновлена, та відіграє ключову роль у забезпеченні усиновлення дітей. Якщо інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, поширюють інші особи, це є порушенням законодавства.

Рішення про усиновлення дитини приймає суд за місцем проживання дитини.

Для усиновлення потрібна згода самої дитини, якщо за віком та рівнем розвитку вона може її висловити.

Зараз в окремих регіонах, де відбуваються активні бойові дії, служби у справах дітей та суди тимчасово не здійснюють повною мірою своїх повноважень. Тому процес усиновлення в цих регіонах не можливо організувати із дотриманням всіх необхідних процедур.

Усиновлення дітей, які перебувають на території України, буде провадитись лише в тих регіонах, де немає воєнних дій та працюють державні органи влади України і тільки по відношенню до тих дітей, обставини життя батьків яких або інших родичів вдалося встановити. В умовах воєнного стану, коли люди можуть перебувати в облозі без зв’язку, в полоні або в лікарні із пораненнями різної складності, це може потребувати більш тривалого часу.

Також слід брати до уваги, що особи, які хочуть усиновити дитину, не завжди матимуть можливість зібрати необхідні документи, підтвердити наявність житла та постійного доходу й створити для дитини належні умови для виховання та розвитку.

Як ви можете допомогти дитині, якщо усиновити її неможливо

В Україні передбачені різні форми тимчасового прийняття дітей до себе в сім’ю допоки не будуть знайдені їхні батьки чи інші родичі.

Дитина, яка залишилася без батьківського піклування, може бути влаштована службою у справах дітей у сім’ю родичів, знайомих, а також в сім’ю патронатного вихователя.

Діти, які вже набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, можуть бути влаштовані під опіку, піклування, у прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу.

Для того, щоб отримати фахову консультацію з питань усиновлення або тимчасового прийняття дитини в свою сім’ю рекомендуємо звертатися виключно до служб у справах дітей за місцем свого проживання (перебування) або до Національної соціальної сервісної служби.

Він створений за ініціативи радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук у співпраці з Офісом Президента.

Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ для допомоги дітям у складних ситуаціях воєнного стану.

Його можна використовувати, якщо ви:

• бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім’ї,

• ваша дитина загубилася,

• знайшли дитину без супроводу дорослих,

• працюєте з міжнародними організаціями, які готові прихистити українських дітей,

• маєте інші питання стосовно дітей (можна звернутись на гарячу лінію*).

Варто також додати, що днями заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко прокоментувала публікації у медіа та соцмережах щодо негайного всиновлення «дітей війни» на своїй Фейсбук-сторінці.

«Під час війни усиновлення не можливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою, в тому числі іноземними громадянами.

Ми живемо у складний час. Ми намагаємося допомогти іншим людям, чим можемо, і в цьому наша сила, велич нашого народу. Ми співчуваємо та підтримуємо одне одного у найскладніших ситуаціях. І той факт, що абсолютно чужі люди виявили бажання всиновити маленьких дітей, ще раз доводить те, що українці мають велике серце.

Але сьогодні ми повинні бути реалістами та зберігати холодний розум. Коли ми поширюємо фейкову інформацію, навіть роблячи це з найкращими помислами, ми граємо на користь ворогу. Тому ще раз закликаю звертатися тільки до офіційних джерел та намагатися перевіряти інформацію, яку поширюєте», – зазначила вона.

Як варіант, у МВС радять звертайтися на гарячу лінію Української мережі за права дитини та UNICEF Ukraine – вони перевірять інформацію та повідомлять вам про результат або/та опублікують його.

Якщо ви виявили фейкове оголошення, повідомляйте у Кіберполіцію: callcenter@cyberpolice.gov.ua

Якщо вам відомо про будь-які порушення щодо дітей, звертайтеся на лінію 102.

Нещодавно в Україні створено лінію підтримки дітей, сімей і соцпрацівників. Звернення приймають з 8.00 до 20.00

+38(067)-567-98-45

+38(096)-990-54-50

+38(063)-661-42-52

+38(063)-399-45-92

+38(095)-327-15-21.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь