Андрушківська громада

Житомирська область, Житомирський район

Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Андрушківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

                                                              ПРОЕК

                                            У К Р А Ї Н А

 

                          АНДРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  Попільнянського району     Житомирської області

 

                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 Дев’ята (позачергова) сесія                                                VIІ скликання

 

від 07.11.2017          

 

Про затвердження Програми розвитку

та збереження зелених насаджень на

території Андрушківської сільської

ради  на 2017-2020 роки

 

                                                       

        №

 

 

         Згідно з пунктом 16 частини 1 статті 43  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про екологічну мережу України",  з метою комплексного підходу до збереження та розвитку зелених насаджень, а також організації роботи по підтриманню їх належного санітарного стану, сільська рада

Новоміськ

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Програму розвитку та збереження  зелених  насаджень на території  Андрушківської  сільської ради на 2017- 2020 роки ( програма додається ).

         2.Фінансування Програми здійснювати за рахунок позапланових  коштів Андрушківської сільської ради та інших коштів не заборонених чинним законодавством України.

3. Виконкому Андрушківської сільської ради:

3.1. Забезпечити організацію та проведення інвентаризації зелених насаджень.

3.2. В архітектурно-планувальних завданнях на проектування нових об'єктів будівництва громади передбачати благоустрій і озеленення прилеглої до об'єкту території.

 

3.3. Доручити секретарю Андрушківської сільської ради Винарчук І.Л., забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення, зокрема на офіційному веб-сайті Андрушківської сільської ради.

 

4.  Дія цього рішення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування, що знаходяться в межах Андрушківської сільської ради, а також на усіх жителів.
 

5. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань  земельних відносин, будівництва, екології та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                     А.Б. Бочківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

VІІ скликання

від 07.11.2017  №


     ПРОГРАМА                                                                                              розвитку та збереження зелених насаджень                                            на території Андрушківської сільської радиї на 2013-2016 роки

 

Зміст

1. Вступ.

2. Мета Програми.

3. Визначення проблем та шляхи і способи їх розв’язання.

4. Завдання і заходи Програми розвитку та збереження зелених насаджень.

5. Очікувані результати і ефективність Програми.

6. Обсяги та джерела фінансування.

 

Вступ

Одним із основних елементів благоустрою населених пунктів є зелені насадження. Тому їх розвиток та збереження потребує розроблення відповідної Програми, яка передбачала б комплекс заходів щодо цього. Крім того необхідність розроблення даної Програми викликана:

 – потребою в розробленні концепції розвитку зелених зон Андрушківської сільської ради;

 – відсутністю інформації в повному обсязі щодо наявної кількості та якості зелених насаджень в селі (матеріалів інвентаризації зелених насаджень);

– хаотичністю елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства, без врахування не тільки особливостей взаємовідносин між рослинами, але й можливого негативного впливу на стан здоров’я людей.

Проекти і архітектурні рішення по веденню зеленого господарства у Андрушківській сільській раді наразі відсутні.

Щорічно в селі проводиться весняна обрізка крон, підсадка квітів на клумби, побілка дерев та вирубка поодиноких аварійних дерев.

Стан зелених насаджень в населених пунктах Андрушківської сільської ради (с.Андрушки, с-ща Новопаволоцьке, с.Василівка, с.Макарівка, с.Харліївка) потребує поліпшення щодо його кількісного та якісного складу. Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини органів місцевого самоврядування, представників громадськості, фізичних та юридичних осіб стосовно рослинного світу у межах Андрушківської  сільської ради.

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції зелених зон та їх впровадження, а також на покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального громадського користування.

Змістом Програми є проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на розвиток, збереження, та поновлення зелених насаджень, а саме:

-  проведення інвентаризації зелених насаджень;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти зелених насаджень сіл;

- проведення заходів, пов’язаних з озелененням ;

- відведення земельних ділянок для створення нових зелених зон на території Андрушківської сільської ради;

- приведення територій та об’єктів зеленого господарства в селі у відповідності з вимогами чинного законодавства;

- боротьба із карантинними шкідниками, що створюють загрозу для життєдіяльності зелених насаджень;

- активна робота з населенням у напрямку підвищення екологічної освіти.

Розроблена програма передбачає реалізацію комплексу заходів розвитку та збереження зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку населення та гостей Андрушківської територіальної громади.

 

Мета

Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення та формування декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток сільської зеленої зони та виконання нею екологічних соціально-економічних функцій.

 

Визначення проблем та шляхи і способи їх розв’язання

В сучасних умовах села з його розвинутою мережею транспорту, щільною житловою і громадською забудовою створюються передумови, що несприятливо впливають на здоров’я людини. Повітря забруднюється вихлопними газами автомобілів та пилом. Мертва основа забудов і замощень погіршує мікрокліматичні умови, особливо в гарячу пору року. Шум, що особливо проявляється на вулицях з інтенсивним рухом транспорту, подразнює нервову систему людини, виснажуючи її.

Головним засобом оздоровлення повітря населених місць та усунення зазначених негативних чинників є максимально можливе розповсюдження зелених насаджень. Чисельними дослідженнями встановлена їх вирішальна роль в покращенні складу повітря (збагачення його киснем та очищення від шкідливих домішок). Зелені насадження позитивно впливають на температурний режим і вологість повітря, захищають село від сильних вітрів, зменшують шум, покращують природне середовище, є природними біофільтрами повітря, води, ґрунтів, акумулюють техногенні викиди. Сквери, парки, алеї, газони, зелені насадження – кращі місця для відпочинку населення та для організації різних масових культурно-просвітницьких заходів.

Значну роль зелені насадження відіграють у створенні оптимальних умов для відпочинку населення. Декоративні властивості рослин – різноманіття форм, кольору і фактури – відкривають широкі можливості для використання насаджень як одного з засобів архітектурно-планувальної фітомеліорації.

Зелені насадження – важлива складова частина сільського господарства. Вони займають важливе місце в вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.

Наразі сучасний стан збереження та використання об’єктів зеленої зони на території Андрушківської сільської ради не відповідає вимогам часу. Через складні фінансові та матеріальні умови, не завжди вдається проводити вчасний та якісний догляд за зеленими насадженнями, поліпшувати їх кількісний та якісний склад, здійснювати зрізання аварійно-небезпечних дерев. Обов’язковим, на сьогодні, є проведення інвентаризації усіх зелених насаджень. З метою збільшення кількості зелених насаджень, що припадають на одного мешканця села необхідним є їх насадження як в діючих, так і в нових місцях з урахуванням дизайну цих місць і генерального плану. Для захисту від водної ерозії потребують укріплення зеленими насадженнями береги водоймищ і схилові ділянки. Нових дизайнерських рішень вимагає впорядкування центральних клумб та газонів сіл. Не на належному рівні проводиться робота по боротьбі із карантинними шкідниками.

Розв’язання та усунення зазначених проблем і  є основними шляхами розвитку та збереження зелених насаджень на підвідомчій території Андрушківської сільської ради.

 

Завданняі заходи

Програми розвитку та збереження зелених насаджень

Першочерговими заходами Програми є:

- моніторинг зеленої зон населених пунктів Андрушківської сільської ради та комплексна оцінка фактичного і прогнозованого стану зелених насаджень;

- проведення інвентаризації зелених насаджень;

- визначення балансоутримувачів об’єктів благоустрою зеленого господарства державної та комунальної власності;

- підбір для проведення озеленення сіл відповідно до генерального плану і дизайнерських рішень асортименту рослин;

- проведення озеленення населених пунктів Андрушківської сільської ради  шляхом насадження у визначених місцях саджанців дерев;

- поліпшення квіткового оформлення клумб та інших територій ;

- санітарне обрізування (сухих, надломлених та ослаблених гілок з поступовою обробкою зрізів);

- обрізування омели і плодових тіл грибів;

- створення нових зелених зон у селах;

- проведення укріплення зеленими насадженнями берегів водойм та схилових поверхонь;

- проведення роботи по боротьбі із карантинними шкідниками.

 

Очікувані результати і ефективність Програми

Першочерговим результатом від впровадження заходів, передбачених цією Програмою, буде загальне збільшення площі зелених насаджень на території сіл сільської ради та їх кількісного і якісного складу. Це створить передумови для поліпшення великої кількості показників, що визначають екологічний стан населених пунктів (забруднення повітря, грунтових вод, вологість і температурний режим тощо).

Покращиться зовнішній вигляд та дизайн центральних вулиць. Відповідно збільшиться кількість місць для відпочинку мешканців та гостей наших сіл.

За рахунок збільшення кількості зелених насаджень навколо водойм, на схилових ділянках розширяться їх рекреаційні можливості.

 

 

Фінансування Програми

Фінансування  Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Андрушківської  сільської  ради на 2013 - 2017 роки здійснювати за рахунок понадпланових надходжень та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

 

 

                          ___________________________

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь