Андрушківська громада
Попільнянський район, Житомирська область

Паспорт громади

ПАСПОРТ
Андрушківської територіальної громади,
центр – с.Андрушки

№ з/п Найменування показника Значення показника
1

Чисельність населення станом на 
1 січня 2016 р.

у тому числі дітей:

3851

589

дошкільного віку 229
шкільного віку 360
2 Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 5
3 Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень у тому числі: 15392,4

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

бюджету розвитку

базової дотації

реверсної дотації

7965,2

417,1

0

-

4 Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 99,2
5

Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування

у тому числі:

19

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 3
загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 1
загальноосвітніх навчальних закладівI ступеня -
дошкільних навчальних закладів 3
закладів позашкільної освіти -
закладів культури 8
закладів фізичної культури -
фельдшерсько-акушерських пунктів /фельдшерських пунктів/ 1/2
амбулаторій, поліклінік 1
лікарень -
станцій швидкої допомоги -
6 Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: 6
правоохоронної діяльності 1
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 1
пенсійного забезпечення 1
соціального захисту 1
пожежної безпеки 1
казначейського обслуговування 1
7 Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 4